Kruimelpad DSV MCF > Uw voordelen > Implementatieplan

Iets goed doen kost veel minder dan het later over moeten doen.

Een goede implementatie van uw fulfilment proces zorgt ervoor dat uw order en service keten vanaf de eerste dag goed ingeregeld is. Maar ook dat alle processen naadloos en efficiënt op elkaar zijn afgestemd.

Kies ook voor een succesvolle start

Onze implementatie vormt de basis voor zowel een snelle als succesvolle start van uw project. Wij doen dat conform PRINCE2, dé internationale, bewezen methodiek voor het managen van projecten.

Samengevat kent een implementatie bij ons de volgende stappen:

Implementatie

De fasen zijn de momenten waarop ‘het net wordt opgehaald’ om te kijken:
● of iedereen nog op schema zit;
● welke knelpunten er (kunnen gaan) spelen;
● er nog zaken bijgesteld dienen te worden.

Een goed projectteam

Meestal zijn de mensen die bij de implementatie betrokken zijn, niet dezelfde als zij die de afspraken hebben gemaakt. Ook kunnen er tijdens de implementatie nieuwe inzichten, wensen en behoeften ontstaan.

Met een heldere aanpak
Om te zorgen dat dit niet tot vertragingen en misverstanden leidt, werken wij met heldere structuren. Zo weet iedereen binnen uw en ons bedrijf wie waarvoor bevoegd is en wie binnen de eigen organisatie de voortgang en kwaliteit bewaakt.

De rol van DSV MCF

Ons projectbeheer draait om het proactief inrichten, coördineren en optimaliseren van uw activiteiten. Daartoe vormt onze projectmanager de schakel tussen u en DSV MCF.

Projectmanagement
Onze projectmanagers verzorgen onder andere:
de planning en implementatie;
• de in- en externe coördinatie;
• adviezen over de inmrichting van het proces;
vastlegging van alle processen;
• de testen van alle processen en communicatie;
• advies omtrent mogelijke verbeteringen;
het bewaken van de uitgangspunten;
toezicht op de voortgang;
het stuur- en werkgroep overleg.

Het implementatie proces

Het hoofd doel van de implementatie is om het project volgens afspraak en binnen de planning in te richten en op te leveren. Dit is echter een dynamisch proces.

De kick-off
Na de formele ‘go’ vindt er een kick-off plaats waarbij alle direct betrokkenen aanwezig zijn, zodat iedereen weet wat de doelstellingen zijn en wat van hem of haar verwacht wordt. Kritische activiteiten worden heel specifiek besproken.

Een register van de activiteiten
Als basis voor dit alles dient het activiteitenregister, met daarin ook de planning en alle uit te voeren zaken, controles en formaliteiten met per activiteit: alle uit te voeren werkzaamheden, controles en formaliteiten. Zoals onder andere:
wie er, intern en extern, verantwoordelijk is voor de uitvoering, de controles en de oplevering;
• wanneer de verwachte opleverdatum is;
• eventuele meldingen dat iets vertraagd is;
tot slot, de datum van oplevering.

Ontzorgen
De projectmanager rapporteert de voortgang wekelijks aan het team. Daarmee ontzorgen wij u en werken we samen om uw project vanaf de eerste dag tot een succes te maken.