Kruimelpad S&H > Uw voordelen > Implementatieplan

Iets goed doen kost veel minder dan het overdoen.

Het goed en vakkundig implementeren van uw fulfilment activiteiten zorgt ervoor dat uw order- en serviceketen vanaf dag 1 perfect ingeregeld is en dat alle procesonderdelen naadloos en efficiënt op elkaar zijn afgestemd.

Een snelle, succesvolle start

Onze implementatieondersteuning vormt de basis voor een snelle, succesvolle start van uw project. Wij doen dat conform de PRINCE2 methodiek. PRINCE2 is een international, bewezen projectmanagementmethodiek. Globaal kent iedere implementatie de volgende stappen:

Implementatie

De fasen zijn de momenten waarop ‘het net wordt opgehaald’ om te kijken:
● of iedereen nog op schema zit;
● welke knelpunten er (kunnen gaan) spelen;
● er zaken bijgesteld dienen te worden.

Het projectteam

Vaak zijn de mensen die bij de implementatie betrokken zijn, niet dezelfde mensen als degene die de oorspronkelijke afspraken hebben gemaakt. Ook kunnen er tijdens de implementatie nieuwe, voortschrijdende inzichten en behoeften ontstaan.

Een heldere aanpak
Om te zorgen dat dit niet tot onnodige vertragingen en misverstanden leidt, is het belangrijk om helder te hebben wie binnen uw en ons bedrijf verantwoordelijk en bevoegd zijn om beslissingen te nemen en binnen de eigen organisatie de voortgang en kwaliteit te bewaken.

De rol van S&H

Ons projectmanagement draait om het proactief inrichten, coördineren en optimaliseren van uw activiteiten. 

Projectmanagement
Onze projectmanagers vormen de schakel tussen u en S&H en verzorgen:
• het implementatieplan en de planning;
• de in- en externe coördinatie;
• adviezen over de procesinrichting;
• het beschrijven van alle processen;
• het testen van alle processen en communicatie;
• advies omtrent mogelijke procesverbeteringen;
het bewaken van de uitgangspunten;
de voortgangscontroles;
het wekelijks stuur- en werkgroep overleg.

Schema_projectmanagement

Het implementatieproces

Het primaire doel van de implementatieperiode is om het project conform afspraak en planning in te richten en op te leveren. Dit is een dynamisch proces.

De kick-off
Na de formele ‘go’ vindt er een kick-off plaats waarbij alle betrokken afdelingshoofden aanwezig zijn, zodat iedereen weet wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en wat van hem/haar verwacht wordt. Tijdskritische activiteiten worden specifiek als zodanig aangegeven.

Het activiteitenregister
Als basis dient het activiteitenregister, met daarin de tijdsplanning en een opsomming van alle uit te voeren werkzaamheden, controles en formaliteiten met per activiteit:
wie, intern en extern, operationeel verantwoordelijk is voor de uitvoering, controle en/of oplevering;
• wanneer de geplande opleverdatum is;
• of en wanneer er eventueel een (tussentijdse) melding is ontvangen van vertraging
• de datum waarop die activiteit is opgeleverd.

Ontzorgen
De projectmanager rapporteert de voortgang wekelijks aan het projectmanagementteam middels een highlight rapport. Zo ontzorgen wij u en werken we hand-in-hand samen om uw project vanaf dag 1 tot een succes te maken.