Kruimelpad S&H > Kennis portaal > Veelgestelde vragen > Shopping 2020

Hoe shopt uw klant in 2020?

Branches en bedrijven hebben te maken met grote veranderingen op het gebied van (online) verkoop van producten en diensten aan consumenten. Dit kan nogal wat consequenties hebben, zoals:

• Nieuwe posities in de keten.
• Verschuivingen van omzet.
• Digitalisering van producten en diensten.
• Internationale concurrentie.

Doel van Shopping2020
Het doel van het onderzoeksprogramma Shopping2020 is het ontwikkelen van een toekomstvisie op de online verkoop van producten en diensten in een breed maatschappelijk perspectief.

Shopping2020 wil een platform bieden voor marktpartijen om te komen tot een sectorbreed gedragen perspectief voor online B2C ondernemend Nederland.

Strategievorming
Het idee is dat participanten, business partners van brancheorganisaties, de overheid en het hoger onderwijs de krachten bundelen om zo een strategie te kunnen vormen en tot concrete acties over kunnen gaan om in te spelen op de toekomst.

Achterstand
Eén van de conclusies tijdens de introductie was dat Nederland een achterstand heeft op de internationale concurrentie als het gaat om e-fulfilment, klantvriendelijke integratie van media, communicatiekanalen, servicemogelijkheden en flexibele opties. Om die achterstand in te kunnen lopen, is een open en constructieve samenwerking tussen de deelnemende partijen en experts vereist. En daar zit, volgens mij, precies het knelpunt. Als het verleden de beste voorspeller is van de toekomst, dan zal het aan die openheid ontbreken.

Haalbaarheid
Daarnaast is het heel makkelijk om te roepen wat de consument allemaal wel niet zou willen in de ideale wereld. Maar zijn die zaken ook haalbaar en betaalbaar. En voor welke zaken heeft de consument écht geld over? Of moet het allemaal beter en sneller, maar wel gratis?

Verwachtingen
Om te kunnen overleven en excelleren in de nieuwe marktomgeving dien je unieke toegevoegde waarde te bieden. Als men al een visie heeft aangaande waar het allemaal naar toe gaat, dan houdt je die natuurlijk voor jezelf. Die ga je niet met je concurrenten delen.  Te vrezen is dat het nuttige en goede initiatief daarom zal verworden tot een leuke happening met een keur aan (algemene) ideeën en verwachtingen. Maar de échte spitsvondigheden zul je niet in de eindverslagen aantreffen. Die houdt iedereen mooi onder de pet.

Visie vereist
Achterstand op andere markten loop je niet zo maar in. Dat vraagt visie, moed en ondernemerschap. Of Nederland er in slaagt om zich in de top van Europa te nestellen, hangt dus veel meer af van diepgewortelde culturele aspecten dan van de uitkomst van Shopping2020.

Sence-of-Urgency
Het goede van het onderzoekprogramma is het tastbaar maken van een Sence-of-Urgency. Maar er is meer vereist. Zoals het intrekken van lange tenen. Zolang een premier nog wordt afgebrand als hij goedbedoeld verwijst naar ons ondernemend verleden, dan zijn we voorlopig nog niet klaar voor 2020.